Huskarta

Bilder och fakta om befintliga hus nås genom att klicka på huset på kartan, och sedan klicka på pilen för att komma överst på sidan.
Äldre hus som rivits och inte är markerade på kartan, nås genom att klicka på länken "Rivna äldre hus på Härön" under "Husen" ovan eller om du vet var huset låg, klicka på kartan.
Hus utanför kartan nås genom att klicka på länken "Hus utanför kartan" under "Husen" ovan.

Vi vill gärna ha fler uppgifter om husen på Härön. Kontakta oss gärna via länken "Kontakt" uppe till höger.

Huskarta
Härön 1:108 Gården Härön 1:65 Härön 1:82 Härön 1:81 Härön 1:80 Härön 1:73 Härön 1:74 Härön 1:75 Abrahams Karls Härön 1:70 Härön 1:72 Härön 1:42 Härön 1:27 Härön 1:62 Härön 1:38 Härön 1:32 Härön 1:96 Härön 1:49 Härön 1:39 Härön 1:37 Härön 1:95 Härön 1:109 Härön 1:41 Härön 1:83 Härön 1:84 Härön 1:28 Härön 1:44 Härön 1:94 Härön 1:90 Härön 1:85 Härön 1:51 Härön 1:21 Härön 1:86 Härön 1:48 Härön 1:91 Härön 1:103 Härön 1:36 Härön 1:60 Härön 1:112 Härön 1:56 Härön 1:113 Härön 1:93 Härön 1:107 Drängstugan Härön 1:89 Härön 1:59 Härön 1:64 Härön 1:66 Härön 1:11 Härön 1:13 Härön 1:24 Härön 1:58 Härön 1:53 Härön 1:101 Härön 1:69 Härön 1:106 Härön 1:9 Dalen Härön 1:76 Härön 1:68 Härön 1:99 Härön 1:23 Härön 1:92 Härön 1:29 Mjölnarns Härön 1:102 Härön 1:35 Härön 1:46 Härön 1:100 Magdelens Härön 1:50 Tedde-gården Härön 1:88 Härön 1:63 Härön 1:97/40 Härön 1:87 Skolan Härön 1:33 Härön 1:47 Härön 1:67 Härön 1:105 Härön 1:30 Härön 1:98 Härön 1:111 Härön 1:57 Härön 1:110 Stavsundsholmen 1:21 Stavsundsholmen 1:12 Stavsundsholmen 1:23 Stavsundsholmen 1:14 Stavsundsholmen 1:10 Stavsundsholmen 1:5 Stavsundsholmen 1:8 Stavsundsholmen 1:22 Stavsundsholmen 1:16 Stavsundsholmen 1:29 Stavsundsholmen 1:28 Stavsundsholmen 1:9 Stavsundsholmen 1:31 Stavsundsholmen 1:26 Stavsundsholmen 1:11 Stavsundsholmen 1:24 Stavsundsholmen 1:18 Stavsundsholmen 1:19 Stavsundsholmen 1:30 Stavsundsholmen 1:25 Stavsundsholmen 1:27 Petronellas Manduses Stavsundsholmen 1:20 Stavsundsholmen 1:32 Stavsundsholmen 1:33 Stavsundsholmen 1:39 Stavsunds-holmen 1:34 Stavsundsholmen 1:35 Stavsundsholmen 1:38 Stavsundsholmen 1:36 Olle Majors Adelinas På Sandbergs Oljetanken Minan Telefonkiosken

Härön 1:108 Gården

Härön 1:65

Härön 1:82

Härön 1:81

Härön 1:80

Härön 1:73

Härön 1:74

Härön 1:75

Abrahams

Karls

Härön 1:70

Härön 1:72

Härön 1:42

Härön 1:27

Härön 1:62

Härön 1:38

Härön 1:32

Härön 1:96

Härön 1:49

Härön 1:39

Härön 1:37

Härön 1:95

Härön 1:109

Härön 1:41

Härön 1:83

Härön 1:84

Härön 1:28

Härön 1:44

Härön 1:94

Härön 1:90

Härön 1:85

Härön 1:51

Härön 1:21

Härön 1:86

Härön 1:48

Härön 1:91

Härön 1:103

Härön 1:36

Härön 1:60

Härön 1:112

Härön 1:56

Härön 1:93

Härön 1:107

Drängstugan

Härön 1:89

Härön 1:59

Fakta      Bilder

Härön 1:64

Härön 1:66

Härön 1:11

Härön 1:13

Härön 1:24

Härön 1:58

Härön 1:53

Härön 1:101

Härön 1:69

Härön 1:106

Härön 1:9 Dalen

Härön 1:76

Härön 1:68

Härön 1:99

Härön 1:23

Härön 1:92

Härön 1:29

Mjölnarns

Härön 1:102

Härön 1:35

Härön 1:46

Härön 1:100

Magdelens

Härön 1:50 Tedde-gården

Härön 1:88

Härön 1:63

Fakta    Bilder

Härön 1:97/40

Härön 1:87

Härön 1:47

Härön 1:67

Härön 1:105

Härön 1:30

Härön 1:98

Härön 1:111

Härön 1:57

Härön 1:110

Stavsundsholmen 1:21

Stavsundsholmen 1:12

Stavsundsholmen 1:23

Stavsundsholmen 1:14

Stavsundsholmen 1:10

Stavsundsholmen 1:5

Stavsundsholmen 1:8

Stavsundsholmen 1:22

Stavsundsholmen 1:16

Stavsundsholmen 1:29

Stavsundsholmen 1:28

Stavsundsholmen 1:9

Stavsundsholmen 1:31

Stavsundsholmen 1:26

Stavsundsholmen 1:11

Stavsundsholmen 1:24

Stavsundsholmen 1:18

Stavsundsholmen 1:19

Stavsundsholmen 1:30

Stavsundsholmen 1:25

Stavsundsholmen 1:27

Petronellas

Manduses

Stavsundsholmen 1:20

Stavsundsholmen 1:32

Stavsundsholmen 1:33

Stavsundsholmen 1:39

Stavsunds-holmen 1:34

Stavsundsholmen 1:35

Stavsundsholmen 1:38

Stavsundsholmen 1:36

Olle Majors

Adelinas

På Sandbergs

Oljetanken

Minan

Telefonkiosken

Fakta

Bilder