Härön 1:11 Dokument

Sockennämndens protokoll 1859

 

Härön 1:11 Kampalln

Kronlotsen Elias Olsson