Härön 1:11 Dokument

Sockennämndens protokoll 1859