Dorisar

Ö-rodden Fakta

Rodd Härön Runt

 

Dorisbygge 2007

Doris som båttyp

Dorisbyggarna

Artiklar om Dorisar

 

Dorisar på 1970-talet

 

Bilder på dorisar

Fiske med Dories, film

Härön Runt 2000

Härön Runt 2009

 

Inga målar doris

 

 

Halvard seglar doris