Kontakt

Hej!

Pga. att vi fått många oseriösa mail har vi ändrat sättet att kontakta oss. När ni vill kontakta oss, använd ert normala e-post program, tex Outlook. Öppna ett nytt e-post meddelande och skriv in vår nya mailadress :

cmhk(at)buhalla.se

Ersätt (at) med @. Skriv ert meddelande och skicka.

Lycka till!