Härön 1:9 Dalen Dokument

Köpebrev 1910

 

Dalen, utdrag ur Gymnasiehemmanet Herrön

 

Resolution 1910

 

Gymnasiehemmanet Herrön - hela sammanställningen