Dalen, utdrag ur Gymnasiehemmanet Herrön

Tillbaka till Dokument

Utdrag ur häfte:
Gymnasiehemmanet Herrön, Göteborgs och Bohus Län
Tjörns Härad, Klövedals Socken
Sammanställt av Rolf E Johansson, Kyrkesund 2019-04-12

 

Torpet Ödalen (Dal´n)

De som bebott och brukat torpet.

 

År 1838 utfärdades städjobrev för torpet Ödalen.

Den förste torparen som bodde där var Rutger Jacobsson, född 1804 på Koön, och hans hustru Annika Olsdotter, född 1812. De hade fem barn. Johan, född 1831, Peter, 1833, Anders, den förste, 1835, Anders, den andre, 1836, och Jakob, 1839.

Johan flyttade 1848.

Peter flyttade till Öckerö 1848.

Anders, den förste, dog redan efter fyra dagar.

Anders, den andre, flyttade 1865.

Jacob gifte sig i Sumpen med Malena Johannesdotter.

Annika dog 1843 och Rutger gifte om sig 1846 med änkan Kristina Olsdotter från Bö Östergård, född 1790. Hon dog 1870 och 1873 gifte Rutger sig för tredje gången. Denna gång med Inger Maria Larsdotter från Stala, född 1816. De fick inga egna barn.

Rutger dog 1881 och Inger Maria 1883.

Nästa torpare som nämns är Jonas Pettersson, född 1831 i S Valsäng. Han kom som dräng 1851 till Tryckhålan och står som torpare i Ödalen från 1906. Han var ogift och dog 1916.

År 1910 fick Johan Oskar Johansson, född 1883 på Hunnepallen, och hans hustru Hedda* Fredrika Möller, född 1885 på Björholmen, köpa Ödalen för 250 kr. Arealen uppgavs vara 4319 m3 [1].  

I köpebrevet står inskrivet:” Köparna, så och hvarje blifvande ägare af fastigheten, tillförsäkras rätt till mulbete för å fastigheten vinterfödda kreatur å den hälft af lägenheten Herrön som för närvarande innehafves undr åborätt af Alexis Lachonius.”

Johan Oskar och Hedda hade gift sig 1906 och bott i Krokarne. 1911 flyttade de till Ödalen. De fick tre barn. John Henry*, född 1906, Evert* Oskar Manfred, 1908, och Lilly* Fredrika, 1911.

Johan Oskar Emigrerade till N Amerika redan 1911 och kom aldrig tillbaka.

Johan Oskar och Hedda skiljdes 1920

Hedda fick en son, Axel Lennart* Herbert, född 1924. Fader var sjömannen Axel Johansson från Toftenäs.

Hedda och barnen Evert, Lilly och Lennart flyttade till V Frölunda 1930 och Henry flyttade till Björholmen men gifte sig senare och bosatte sig på Kamppall´n.

Omkring 1930 köpte Johan Viktor* Pettersson, född 1884 i Sumpen, och hans hustru Magda* Nikolina Matiasson, född 1894 i Sumpen, Ödalen.

De hade inga egna barn men ett par fostersöner.

1948 flyttade Viktor och Magda tillbaka till Sumpen och därefter har ingen åretruntboende bott där.

 

[1] Lantmäterimyndighetens arkiv 14-KLÖ-AVS55.