Härön 1:13 Kronlotsen Elias Olsson

Tillbaka till Dokument

Kronolotsen Elias Olssons familj

 

Den 26:e november 1852 får Elias tillsammans med sin hustru Britta Kristina Utberg som var född den 1:e september 1820 i Partille, en dotter. Flickan döptes till Augusta Evelina. Elias  får den 4:e februari 1856 utfärdat ett utflyttningsbevis och flyttar av okänd anledning med sin familj till Domkyrkoförsamlingen i Göteborg. Den 3:e januari 1858 avlider Elias fader Olle-Svensa, 65 år gammal och Elias flyttar åter till föräldrahemmet på Kampalln tillsammans med sin familj.

 

Den 25:e februari 1859 avlider av okänd anledning Elias och Britta Kristinas dotter Augusta Evelina endast sex år gammal. Året därpå drabbas åter Elias av stor sorg eftersom hustrun Britta Kristina den 22:a juni avlider i lungsot 39 år gammal.

 

Den 17:e juni 1861 utses sjömannen Elias Olsson till sekundlots vid Kyrkesunds lotsplats inom Marstrands fördelning i Västra Lotsdistriktet. Befintliga lotsar i Kyrkesund vid detta tillfälle kan ha varit Anders Jönsson (över 80 år gammal), lärling Johan Berndtsson, Olof Berndtsson samt Olof Eliasson. Kyrkesund var en egen lotsplats fram till 1883.

 

Under mitten av 1870-talet anlades Grönskärens Lotsplats på Altarholmen utanför Herrön och fram till 1883 hade man lotspassning på Altarholmen såväl som i Kyrkesund. De sista åren var Elias ensam om att som man sade ”bestrida” lotsuppassningen i Kyrkesund.

 

1864 gifter sig Elias för andra gången. Hans nya hustru hette Britta Christina Christiansdotter och hon var född i Skärhamn 1844. Den 13:e februari 1864 får Elias och Britta Christina en dotter som döps till Berta Evelina. Berta kommer senare att gifta sig med Johan Bernhard Pettersson från Lingårds Äng, en liten plats ute bland bergen på Herröns nordvästsida. De bodde på Altarholmen mellan 1883 och 1903, eftersom Johan Bernhard var kronolots med efternamnet Gyltegren. I samband med lotsplatsens indragning 1903 byggde de ett hus mitt emot Bertas barndomshem, fast på andra sidan sundet vid en plats som heter Källa, där de bosatte sig.

 

Som en parantes vill jag nämna att Britta Christinas syster i vuxen ålder bodde på Rörö och var mamma till den förr i tiden så välkände skärkarlen Utter-Anders.

 

Nästa barn som Elias och Britta Christina får är dottern Augusta Bernhardina som föds den 8:e december 1865. Jag nämnde i samband med fotografiet att Augusta kom att bosätta sig direkt söder om föräldrahemmet.

 

Den 3:e mars 1868 föder Britta Christina dottern Charlotta, vilken senare gifter sig med fiskaren Klas Rhodén och flyttar till Mollösund. Detta år avlider Elias mamma Johanna Larsdotter, 72 år gammal. Allt pekar på, att sedan hon blev änka 1858, bott kvar med Elias i stugan.

 

Den 2:a juni 1870 föder Britta Christina parets första son som fick namnet Olle Bernhard. I vuxen ålder tar han efternamnet Hernqvist. Han flyttade till Värnamo där han blev folkskolelärare.

 

Britta Christina föder dottern Selma Helena, Heddy kallad den 27:e oktober 1872. Heddy var min farmors mamma och bodde kvar i föräldrahemmet till 1922 då hon flyttade över sundet till Sumpen. Det är genom Heddys berättelser en hel del av innehållet i detta brev grundar sig.  1900 fick hon dottern Ingeborg, min farmor och 1911 fick hon dottern Maja som så småningom kom att bo hos sin moster Augusta i Härön 1:11.

 

Efter vad jag förstått var Heddy lite av en klok gumma som leve ett strävsamt liv. Bland annat var hon i England som sillsalterska vid ett par tillfällen. Det finns en liten berättelse om Heddy som författaren Arthur Wieland skrev i sin bok Utter-Anders 1942 ur vilken jag här vill återge vissa delar från kapitlet Brev till Utter-Anders:

 

….Jag kan hälsa dig från din kusin, gamla Heddy i Kyrkesund. Vi var där häromdagen. En sådan förtjusande liten gumma! När jag frågade henne om hon saltat sill på Island och i Skottland, du nämnde ju något om det en gång, så log hon. Nej, på Island har jag inte varit, men i Skottland vistades jag tre år i rad som sillsalterska. Och jag har gjort sex resor över Nordsjön, så nog är jag sjövan, sa gumman. Hon satt i gungstolen under tranlampan, och när jag betraktade hennes lite kärva men ändå så vackra ansikte, det höga silvergrå hårfästet och de djupa, kloka ögonen bakom pincenézen, och de seniga händerna som vilade på stolskarmarna så tänkte jag ”en äkta bohuslänsk fiskarkvinna av den gamla goda sorten, som arbetat styvt och som lotsat sig genom livets hårda väder och betvingat alla svårigheter och prövningar med sin starka vilja och humor. Som i stormiga nätter bärgat mången nödställd och som dragit mer än en döing iland. Skulle hon idag ha haft de socknens fattiga och sjuka kvar som hon genom åren fostrat under sitt tak, skulle hennes stuga varit trångbodd nu”…….

 

Sju år efter denna Arthur Wielands beskrivning av Heddy somnade hon stilla in i sin stuga.

 

Den 15:e oktober 1874 ankommer skrivelse till chefen för Marstrands lotsfördelning, vilken omtalar att Kronolotsen Elias Olsson, tills vidare, ensam skall bestrida lotsuppassningen inne vid Kyrkesund. Detta gjorde han som jag tidigare nämnt fram till 1883, då han gick ur tiden. Heddy berättade att då hon var barn kunde hennes pappa sitta på trappan till sitt hus (Härön 1:11) och spana söderut efter lotssökande fartyg. På den tiden fanns en liten farstu mitt på husets östra långsida vilken syns på fotografiet. Min farmor Ingeborg har berättat för mig att hon när hon var liten hade en lekstuga under denna farstu. Hon berättade även att de hade höns och att dessa bodde under sjöboden.

 

Britta Christina föder sonen Carl Johan den 19:e november 1875, vilken i vuxen ålder emigrerade till Amerika. 1921 skrev Britt Christina ett testamente av vilket framgår att hennes i Amerika boende son, Carl Johan Eliasson, efter hennes död skulle gottgöras för, som hon skriver: ..att jag från min son Karl Johan Eliasson, som för närvarande vistas i Amerika under hans vistelse därstädes mottagit i skilda poster penningar, som använts till underhåll av mitt hus, dels till byggande av sjöbod och dels till bestridande av andra för mig nödiga utgifter vartill jag utan denna penningförstärkning, hade varit nödsakad låna på annat håll, och uppgår till summan av dessa mottagna belopp eller den skuld jag härigenom kommit till honom för närvarande över två tusen kronor. Således ärvde Karl Johan huset när Britta Christina avled 1926. Karl Johan avled i Nordamerika 1947. Han kom aldrig hem och huset stod obebott mellan 1926 och 1949 då det såldes till kyrkoherden Ebbe Hagard.

 

Den 18:e februari 1879 får Elias och Britta Christina sitt 7:e och sista barn tillsammans. Det är dottern Emilia Kristina som föds och som senare gifter sig med montören Axel Andersson och bosätter sig i Mölnlycke.