Härön 1:60 Fakta

Bilder

Faktaruta
Belägenhetsadress: Härön Tryckhålet 191
Fastighetsbeteckning: Härön 1:60
Byggnadsår: 1862
Populärnamn: Trädgårdsbyggningen

Husets historia
1862 byggdes huset för att kunna hyras ut till sommargäster
1947 togs en dörr upp på husets västra sida; kök inreddes på övervåningen med avlopp och
          1-fas el drogs in
1961 lades taket om, men med originaltegel kvar (förutom på frontespiesen)
1966 byggdes sjöbod som inreddes med TC och förråd
1967 byttes bottensyllen på söderväggen, huset lyftes där det varit på väg att sjunka ihop,
          söderväggen fick ny klädsel  och nya fönster tillverkades med dubbla glas
1969 byttes den gamla spisen mot en ny
1978 fick huset djupborrad brunn
1985-86 byggdes hygienutrymme i anslutning till sjöboden. Förbättring av el-installationen gjordes
          med el-element i övervåningen

2017 renovering av taket med ny läkt och tjärpapp, lagt på de gamla tegelpannorna igen

Kuriosa med berättelser om bl a hyresgäster
Huset byggdes av näringsidkaren fru Anna Kristina Olsson i samband med att hon anlade den engelska trädgården med Badhuset för att i tidens anda driva en badgäströrelse som komplement till handel och fraktfart. Anna Kristina var änka efter handlanden Torbernt Olsson som red ihjäl sig 1855 vid 39 årsålder.

Anna Kristina dog 1902 vid 85 års ålder och Alexis Lachonius övertog rörelsen inklusive fastigheterna i stamfastigheten 1:56 dit Trädgårdsbyggningen hörde. Anna Kristina Olsson var barnlös och var moster till Alexis mamma. Alexis hade under många år arbetat som bokhållare åt fru Olsson som själv, enligt hörsägen, var dåligt kunnig i att skriva.

Trädgårdsbyggningen hyrdes ut till sommargäster. Den kände konstnären Karl Nordström bodde där i 23 somrar och har målat många tavlor med motiv från huset och trädgården.

Dr. Bratt som senare byggde hus söderut på ön bodde med familj i trädgårdsbyggningen under somrarna.

Från 1945 och några år framåt bodde konstnärsparet Nisse Zetterberg och Eva Lindqvist i huset och använde ofta trädgård och hus som motiv. Nisse målade dessutom vackra dekorationer på den murade spiskupan i gamla köket. Paret köpte senare Rafstedts stora hus i Hallsbäck. Efter honom hyrdes Trädgårdsbyggningen ut till journalisten och tecknaren Hubert Lärn, pappa till barnboksförfattaren Viveca Lärn, under några somrar. Hubert Lärn gjorde reportage från Tjörn och Herrön. Han köpte senare den gamla länsmannabostaden i Hoga på Tjörn.

Alexis Lachonius dog 1935 och sönerna Thorsten och Erik blev ägare till fastigheterna som under kommande år skiftades ut.  1947 blev nuvarande ägare, lagfaren ägare till fastigheten, som även i fortsättningen hyrdes ut.

Foton från 1948 visar att huset fram till dess var i ett 100% originalskick. Inga interiöra eller exteriöra förändringar, ingen el, vatten eller avlopp. Mat lagades i det gamla köket på fotogenkök och slaskvatten slängdes ut i havet genom köksdörren.

I samband med att vägen byggdes på Härön 1947-48 tog man upp en dörr på husets västra kortsida, mot vägen. Snickaren Abel från Sumpen inredde då ett kök i övervåningens oinredda, västra del. Köket fick avlopp och 1-fas el drogs in i övervåningen. Proppskåpet hade en säkring.

Nästan 100 år efter det att huset byggdes började yttertaket som var helt original att läcka. Taket  lades om med råspont och takpapp. Det gamla teglet behölls utom på frontespisen som fick nytt.

Frånsett taket var allt i huset fortfarande original men var delvis i dåligt skick på grund av många decenniers bristande underhåll. Mot trädgården hade man i åratal fyllt på med skalsand som blivit jord och kommit att täcka bottensyllen som ruttnat med följd att huset började sjunka ihop på mitten. Börje Ek bytte ruttna delar i söderväggen, lyfte huset och satte i ny dörr och nya fönster som tillverkas i samma stil som de gamla fast med dubbla rutor.

När den ursprungliga Ulefos ovnspeis nr104 hade gjort sitt köptes en ny Ulefos kamin direkt från Jernvaerket och sattes upp av Erik Andersson i Änga.

Som fjärde hus på Härön fick huset en djupborrad brunn med utmärkt vatten. Den totala kostnaden för borrning och pumputrustning var 8.500 kr. Huset fick nu rinnande vatten i köket i övervåningen

För att få plats med TC och förråd byggdes sjöboden. Cirka tjugo år senare byggdes ett hygienutrymme med dusch i anslutning till sjöboden. Samtidigt utökades elinstallationen i Trädgårdsbyggningen som nu fick el-element i alla rum i övervåningen.

Genom att huset aldrig har varit permanentbostad har kravet på modern komfort varit begränsat och huset har kunnat bevaras till 80% i originalskick.

Benämningen ”Trädgårdsbyggningen” är det namn man haft på huset. Suffixet ”-byggning” anger att det är en mindre byggnad.

Foton har tagits 2016 i hallen på bottenvåningen, för att jämföra med bilder som tagits 1914 av Karl Nordström och hans familj sittande i trappan. Interiören är i stort oförändrad. I hallen finns idag en skylt som säger:

”Detta rum är utrustadt med
Elektrisk Belysning.
Försök icke att tända med
tändsticka. Vrid endast på knappen
 invid dörrposten.
 -#-
Begagnandet av Elektricitet för belysningsändamål
är icke fördärferligt för helsan, icke heller utöfvar
det skadligt inflytande å sofvandet”