Telefonkiosken Fakta

Bilder

Faktaruta

Belägenhet:     Nr 1 fanns i Hunneviken 160:s veranda
                          Nr 2 fanns mittemot gamla oljetanken, där Leif Lachonius nu byggt sitt nya hus
Fastighetsbeteckning:
                          Nr 1 (inne i verandan på) Härön 1:28
                          Nr 2:  Härön 1:60, fd 1:15
Byggnadsår:    Nr 1 oklart när telefonen installerades för allmänt bruk hos Anders Karlsson.
                          Nr 2 flyttades till en mer neutral plats och blev nu en ”riktig” telefonkiosk
Byggnadstyp: Televerkets standardmodell av telefonkiosk på 1950-talet

Byggnadens historia
När telefonerna kom till Härön var det under en lång tid som endast ett fåtal hushåll som hade egen telefon. Då skapades möjligheten att ha en ”kiosk” i Anders Karlssons veranda.
När Televerket automatiserade stationen i Kyrkesund ersattes ”verandatelefonen”/kiosken med en ”vanlig ” telefonkiosk vid oljetanken. Den stod kvar fram till 2000-talet.

Kuriosa
Redan i ”verandatelefonen” betalade man med 10-öringar och taxan var 20 öre.

 Den ”riktiga” telefonkiosken var länge en myntautomat med 10-öringar. På 1980-talet ändrades den till att bli en myntautomat, nu med möjlighet att mata in 25- och 50 öringar, liksom
1-kronor. På 1990-talet byttes det till att också bli möjligt att betala med speciella telefonkort, senare även med bankkort.

Ett argument för att telefonkiosken stod kvar länge på Härön var, att ”båtfolket” använde kiosken mycket. Det ansågs vara en sjösäkerhetsåtgärd att ha den kvar. Om det blivit dåligt väder skulle man kunna ringa hem och meddela att man nu nått Härön och kunde meddela vidare planerad färdväg. Telefonkiosken var därför en bland de sista som Telia tog ur drift.

Enligt Wikipedia sattes Sveriges första telefonkiosk upp i Stockholm på 1890-talet. På 1980-talet fanns över 44 000 telefonkiosker i landet, men antalet minskade därefter i takt med att mobiltelefoner blev allt vanligare. År 2010 fanns bara 2 700 telefonkiosker kvar. Mobiltelefonen är numera så vanlig att telefonautomaterna förlorat sin betydelse och 2015 tog Telia den sista telefonautomaten ur drift. Den 3 december 2015 försvann, efter 130 år, den allra sista telefonkiosken i Sverige, i Uppsala.