Stavsundsholmen 1:9 Fakta

Bilder      Dokument      Dorisbyggaren Wille Jacobson

Stavsundsholmen 321
”Gamla Slipen”
Markhede / Roth

Fastighetsbeteckning

Stavsundsholmen 1:9

Byggnadsår

? Gamla slipen varit i bruk fram till första halvan av 1970-talet
Ombyggt till sommarhus därefter, delad i tre delar, för 3 familjer

Hustyp

Fd Varvsbyggnad, Sommarstuga

Belägenhet

Stavsundsholmen

Husets historia

Uppgifter saknas
Huset ombyggt under slutet av 1980-talet?

Ägares historia

Förste (?) ägare: Carl & Wille Jacobsson?
Andra ägare: Fam Markhede

Nuvarande ägare Fam Roth

Sjöbod/ uthus:

Smedja + uthus finns