Stavsundsholmen 1:8 Fakta

Bilder    

Stavsundsholmen 1:8 Lotsberget

Faktaruta

Belägenhetsadress: Stavsundsholmen 323 Lotsberget
Fastighetsbeteckning: Stavsundsholmen 1: 8
Byggnadsår: ? troligen 1960-tal
Byggnadstyp: Sommarstuga

Husets historia
?
Uppgifter saknas

Kuriosa

 

Folket