Stavsundsholmen 1:5 fakta

Bilder     Dokument

Stavsundsholmen  1:5 (Sammanslagning av 1:4, 1:5, 1:6, 1;7)

Faktaruta

Belägenhetsadress: Stavsundsholmen Kibbenäbbet 313 & 315
Fastighetsbeteckning: Stavsundsholmen 1:5 (Sammanslagning av 1:4, 1:5, 1:6, 1;7)
Byggnadsår: 1923
Byggnadstyp: Salsbyggnad

Husets historia
?

1993 Större renovering genomfördes
Sjöbod finns

Kuriosa
Huset ägs idag av släktingar till konstnären Karl Nordström.

Folket