Stavsundsholmen 1:38 Fakta

Bilder    

Hummerdammen 343

Faktaruta

Belägenhetsadress: Hummerdammen 343
Fastighetsbeteckning: Stavsundsholmen 1:38
Byggnadsår: ca 1965?
Byggnadstyp: Sommarstuga

Husets historia

? Uppgifter saknas i huvudsak
Ombyggnad gjorts på 1980-talet

Kuriosa
Lång ”gångtrall” byggd från Hummerdammen upp till huset

 

Folket