Stavsundsholmen 1:36 Fakta

Bilder    

Hummerdammen 344

Faktaruta

Belägenhetsadress: Hummerdammen 344
Fastighetsbeteckning: Stavsundsholmen 1: 36
Byggnadsår: ca 1965?
Byggnadstyp: Sommarstuga

Husets historia

? Uppgifter saknas

Kuriosa

 

Folket