Stavsundsholmen 1:35 Fakta

Bilder    

Stavsundsholmen 342

Faktaruta

Belägenhetsadress: Stavsundsholmen 342
Fastighetsbeteckning: Stavsundsholmen 1: 35
Byggnadsår: ca 1965?
Byggnadstyp: Sommarstuga

Husets historia

? Uppgifter saknas

Kuriosa
Paret Schönemyr som ägde huset runt 2003, var anställda av Restaurangen Magasinet för att driva igång verksamheten under en begränsad period. Skapade goda förutsättningar för en lyckad verksamhet.

Folket