Stavsundsholmen 1:34 Fakta

Bilder

Hummerdammen 340

Faktaruta
Belägenhetsadress: Hummerdammen 340
Fastighetsbeteckning: Stavsundsholmen 1:34
Byggnadsår: 1967
Byggnadstyp: Fritidshus

Husets historia
1967 Byggdes av byggmästare Lennart Albertsson, medarbetare Erik & Ragnar Andersson i Änga
          Påbörjades våren 1967, klart för inflyttning midsommar, med 65 kvm yta.
          Kemtoa
1968 grävdes brunn; kallvatten drogs in i huset; avlopp ordnades; värms med direktverkande el:
          Öppen spis finns i huset
1969 telefon inkopplad
1970 – talet installerades mulltoa
1985 tillbyggnad i vinkel till sammanlagd yta 80 kvm; dusch och varmvattenberedare installerades
2002-03 anslutning till gemensamt VA-system

Kuriosa
Materialet köptes hos Kjellbergs Trä i Kleva-Orust.
Huset har endast haft en enda ägare som skriver följande om det:
”I slutet av femtiotalet hyrde mina föräldrar hos Gollungbergs under några sommarveckor och önskan om att bygga ett fritidshus väcktes hos dem. Detta var år 1960. Att få köpa en bit mark skulle gå bra, men det gällde också att få dispens för ett byggnadslov. Något bygglov beviljades emellertid inte. Styckningsplan måste upprättas innan något tillstånd kunde ges! Just detta år hade Tjörn fått fast broförbindelse med fastlandet genom den vackra bågformade Tjörnbron och framtidstron var stark. Nu skulle det bli ordning på Tjörn.
Denna byråkrati var naturligtvis en besvikelse för mina föräldrar, men optionen på markköp fanns kvar hos fröken Sundberg. Ett par år gick och mina föräldrar gjorde bedömningen att det skulle dröja med avstyckning och mätning så jag fick överta det preliminära kontraktet på markköpet.
Hösten 1964 kom det så ett brev som sa att nu var alla formaliteter uppfyllda. Styckningsplan är upprättad och byggnadslov kommer att beviljas. Markköpet skulle nu göras upp. Markrpriserna hade stigit avsevärt sedan bron öppnats och vägen till Göteborg förkortats med flera mil. Det var därför med viss ängslan min fru och jag tog kontakt med fröken Sundberg för avslut av affären. ”Sagt är sagt”, sa fröken Sundberg när hon begärde det pris som överenskommits år 1960! Det förhållningssättet är verkligen hedervärt.
Brunnen som grävdes innehåller hur mycket vatten som helst .
Huset värms med direktverkande el. Sådant var inga bekymmer på sextitalet!
Den öppna spisen och som man har stor glädje av, murades av Janne Magnarsson, en av vissångarna i ’Öbarna’. När telefonen kopplades in kostade anslutningen 200 kronor till Televerket oavsett över hur långt avstånd ledningarna skulle dras!
När familjen vuxit beslöt vi att göra tillbyggnaden. En intressant iakttagelse är att inflationen under 1960- och 1970-talen minskat värdet på kronorna så att den vinkel på 15 kvm som vi byggde till kostade i kronor räknat en och en halv gång så mycket som hela huset på 65 kvm gjorde när det byggdes. Nu på våren 2002 står vi inför nästa etapp- anslutning till VA”