Stavsundsholmen 1:32 Fakta

Bilder    

Stavsundsholmen 328

Faktaruta

Belägenhetsadress: Stavsundsholmen 328
Fastighetsbeteckning: Stavsundsholmen 1: 32
Byggnadsår: ca 1960-65?
Byggnadstyp: Sommarstuga

Husets historia

? Uppgifter saknas
Friggebod finns på tomten

Kuriosa
Huset benämns även ”Andhuvet”

Förste ägaren var den kände keramikern Stålhane, verksam på Rörstrand

Folket