Stavsundsholmen 1:31 Fakta

Bilder    

Stavsundsholmen 314

Faktaruta

Belägenhetsadress: Stavsundsholmen 314
Fastighetsbeteckning: Stavsundsholmen 1:31
Byggnadsår: ca 1960-65?
Byggnadstyp: Sommarstuga, byggt på höga pålar

Husets historia

Uppgifter saknas
?

Kuriosa
Ängen vid huset har fått namnet ”Barcks äng” efter dem som byggde huset

Folket