Stavsundsholmen 1:31 Fakta

Bilder    

Drängstugan

Faktaruta

Belägenhetsadress: Uppgift saknas
Fastighetsbeteckning: Härön 1:15 numera tillhör den fastigheten Härön 1: 60
Byggnadsår: ca 1850
Byggnadstyp: Framkammarstuga? Ryggåsstuga? Källarvind?

Husets historia
1850 ca byggår
1947 ca revs huset

Kuriosa
Gamla drängstugan användes till bostad åt drängarna, hade en bakugn, som man bakade i, åt gästerna som bodde i Trädgårdsbyggningen. På senare år fanns en stenmangel, som Sally Lachonius hyrde ut. Stenmangeln vevades runt med handkraft.

Huset revs strax innan vägen anlades 1947
Ny byggnad återuppförs på samma tomt under 2010-talet, dock inte med samma läge, nu placerat längre västerut och vridet 90 grader. Se Härön 1:60.