Stavsundsholmen 1:30 Fakta

Bilder    

Stavsundsholmen 322

Faktaruta

Belägenhetsadress: Stavsundsholmen 322
Fastighetsbeteckning: Stavsundsholmen 1: 30
Byggnadsår: mitten av 1950-talet?
Byggnadstyp: Sommarhus

Husets historia

Uppgifter saknas mer exakt
Huset byggt i liggande brunt fjällpanel
Ombyggt med tilbyggnad mot havet- med mur mot sjösidan i slutet av 1990-talet
Ommålat till ljusblå-grått med blå knutar

Hade lillstuga i liggande fjällpanel, som flyttats två gånger. Byggts om till nuvarande uthus.
2012 Nytt ”Förråd”/ Atterfallshus byggts till på tomten

Kuriosa
Uthuset kallas inom familjen för ”Vandrarhemmet” eftersom det nu står på sin tredje plats

Folket