Stavsundsholmen 1:29 Fakta

Bilder    

Stavsundsholmen 310

Faktaruta

Belägenhetsadress: Stavsundsholmen 310
Fastighetsbeteckning: Stavsundsholmen 1: 29
Byggnadsår: 1958
Byggnadstyp: Sommarstuga; Fritidshus typ Västkuststuga

 

Husets historia

Ombyggnad 1977 ca 20m2 på baksidan av huset. Min far Tage Johansson byggde huset själv. Virke köptes från Sunna Strand och fraktades med båt till Härön. Här hjälpte Ragnar i Änga till med häst och kärra. Tombola hyrdes av Börje i Klämma. I huset finns inget vatten eller avlopp. Tomten köptes av Elin Sundberg. Exteriört: fjällpanel målad med brun cuprinol, gröna fönster och gula knutar, vindskivor. Huset har sett likadant ut under årenslopp. 60-talsinspirerat både ut- och invändigt. Både tapeter och färg är som när det byggdes.

Efter ägarbyte har huset förändrats med nya fönster och ny färgsättning.

Kuriosa

Folket

Tage & Esther Johansson byggde huset