Stavsundsholmen 1:26 Fakta

Bilder

Stavsundsholmen 316

Faktaruta

Belägenhetsadress: Stavsundsholmen 316
Fastighetsbeteckning: Stavsundsholmen 1: 26
Byggnadsår: Okänt
Byggnadstyp: Före detta fårahus, numera sommarstuga

Husets historia

Byggnadsåret okänt.

1964 köptes huset av paret Maj och Dennis Östlund från Elin Sundberg och under flera decennier arbetade de med att bygga om huset till en sommarstuga. Ytterväggar och tak byttes, golv och väggar isolerades till viss gräns. Man drog in vatten från egen brunn och en annan modernitet var elektrisk toalett, typ ”mulltoa”.

Nuvarande ägare köpte huset 2003 och har fortsatt moderniseringen genom att redan 2003 dra in vatten och avlopp från det (numera) kommunala VA-systemet. Ytterdörrar och flertalet fönster är utbytta. Bättre isolering av tak och vissa golv.

2009 tillkom en friggebod som förråd och gäststuga.

Kuriosa

Huset var från början ett ”söhus” (fårahus) dit fåren som gick på fröken Elin Sundbergs ägor kunde söka skydd för att få lä. Endast husets östra del hade golv och där inreddes ett par rum, som gjorde huset beboeligt under sommaren. Flera olika familjer har hyrt detta som sommarställe, bl.a. Kilö, Nyström, Fridell. Fridell hyrde huset under tiden som han byggde sitt hus 1959.

Dennis Östlund var en mycket känd person i dykarkretsar i Sverige. Har kallats ”Sveriges egen Cousteau”. Han var erfaren dykare och han startade dykutbildningar. Han var med som konstruktör och tillverkare av dykutrustning.