Stavsundsholmen 1:25 Fakta

Bilder    

Stavsundsholmen 327

Faktaruta

Belägenhetsadress: Stavsundsholmen 327
Fastighetsbeteckning: Stavsundsholmen 1: 25
Byggnadsår: Ca  1890-1900
Byggnadstyp: Enkelhus

Husets historia

1960-talet eternitplattor på södergaveln
2001 nya fönster insatta, ytterklädsel förbättrad
I samband med ägarbyte har huset totalrenoverats och målats vitt. Ett större bryggdäck har byggts som altan
2009revs gamla sjöboden och ersattes av en nybyggd.Gamla sjöboden varit rödmålad, den nybyggda har målats gul

Kuriosa
Huset har tidigare varit målat i två färger : grönt och vitt (plattor) respektive grönt och rött

Jenny var ”hemmafiskare” på egen hand efter att maken dött, vilket är ovanligt för att vara kvinna.

Brev finns bevarade till/från första ägaren, Janne på Holmen (daterade1899 respektive 1903 samt ett med okänd datering) liksom hans avgångsbetyg från 1893-04-01

Folket
Första ägare: Hilda (fr Sandbacken) & Janne Johansson(från Sh 1:18);
barn: Wilhelm och Josef (-död 1923)
Andra ägare: Wilhelm & Jenny Jansson (Wilhelm var barn i huset, Jenny kom från Egersund i Norge)
Tredje ägare: Dtr Solveig Jansson