Stavsundsholmen 1:24 Fakta

Bilder    

Stavsundsholmen 318

Faktaruta

Belägenhetsadress: Stavsundsholmen 318
Fastighetsbeteckning: Stavsundsholmen 1: 24
Byggnadsår: 2004
Byggnadstyp: Sommarhus

Husets historia

Fastigheten tidigare ägts av grannfastigheten, som sålt tomten i samband med VA.
Bebyggdes 2004

Kuriosa

 

Folket
Bytt ägare en gång