Stavsundsholmen 1:22 Fakta

Bilder    

Stavsundsholmen 302

Faktaruta

Belägenhetsadress: Stavsundsholmen 302
Fastighetsbeteckning: Stavsundsholmen 1: 22
Byggnadsår: 1965?
Byggnadstyp: Sommarstuga

Husets historia
Uppgifter saknas
Huset ombyggt och utvidgat under senare delen av 1990-talet

Kuriosa

Folket