Stavsundsholmen 1:21 Fakta

Bilder    

Stavsundsholmen 302

Faktaruta

Belägenhetsadress: Stavsundsholmen 302
Fastighetsbeteckning: Stavsundsholmen 1: 21
Byggnadsår: ca 1960-65
Byggnadstyp: Sommarstuga

Husets historia

?
Från början fanns en lillstuga på baksidan som senare byggts ihop med sommarstugan
2016 uppfördes en ”friggebod” på tomten framför huset, utöver den lillstuga som funnits tidigare på baksidan

2017 har arbetet med tillbyggnad av vinkeln på baksidan påbörjats. Taket höjts till samma nivå som den ursprungliga sommarstugan

 

Kuriosa

Folket