Stavsundsholmen 1:20 Fakta

Bilder    

Stavsundsholmen 326

Faktaruta

Belägenhetsadress: Stavsundsholmen 326
Fastighetsbeteckning: Stavsundsholmen 1:20  
Byggnadsår: 1972
Byggnadstyp: Värdsås stuga - sommarstuga

Husets historia
Monteringsfördigt hus som flögs ut med helikopter. Tomten köptes ursprungligen av Karl-Erik Jigberg 1952 (far till Rose-Marie Prim). Denne uppförde den mindre stugan på tomten vid samma tid.  Säljare av tomten var Elin Sundberg. I köpekontraket beskrivs tomtens storlek samt dess belägenhet som ”norr om d.s.k. Kvarnberget

Sommaren 2000 ny altan runt huset.
Sommaren 2001 ny klädsel utvändigt.
2003 VA indraget, badrum renoverat därefter

Kuriosa
(Ev skall vi försöka ta Kvarnberget som fastighetsnamn. Vi får väl kontrollera med ”di gamle” om namnet stämmer. Kommentar = skrivet av nuvarande ägare )

Folket