Stavsundsholmen 1:19 Fakta

Bilder    

Stavsundsholmen 325

Faktaruta

Belägenhetsadress: Stavsundsholmen 325
Fastighetsbeteckning: Stavsundsholmen 1: 19
Byggnadsår: 1921
Byggnadstyp: Enkelhus med förhöjt väggliv och brutet tak

Husets historia
Huset inköptes på auktion av Andreas på Sandbacken. Huset hade tidigare stått på ”Sandbacken”, byggt av Lovisa, och flyttades till Holmen. Grundstommen i huset är byggt av timmer. 1921 bestod huset av 1 rum och kök med stampat jordgolv.

Muren till storbaksugnen gjordes troligen någon gång under perioden 1920-23

Huset har eternitplattor

Sista ombyggnad som gjorts i huset skedde under åren 1975-1980

Sjöbod, sammanbyggd med vedbod finns

Kuriosa
Huset har bakugn och en rad somrar bjöd Elsa in till storbak, för att visa sommargäster hur det går till att baka i vedeldad ugn. Ingvar har under många år slått gräsbacken på Holmen med lie och har under en rad år lärt ut färdigheten. Familjen Engström har sedan 1980-talet varit engagerade i midsommarfirandet på Härön. Elsa och Ingvar hade ”gammaldanskurs” i samband med bryggdansen på midsommaraftonskvällarna. Ingvar har även hållit i knopkurs i skolan.

Folket
1921-1986 ägdes huset av Osvald och Elin Hermansson. Därefter ägs huset av deras dotter Elsa Engström

Osvalds föräldrar hette Herman & Lotta Kristiansson, Rösseberget. Syskon: John och Henrik
Elin var dotter till Karl i Hamna.