Stavsundsholmen 1:18 Fakta

Bilder    

Stavsundsholmen 320

Faktaruta

Belägenhetsadress: Stavsundsholmen 320
Fastighetsbeteckning: Stavsundsholmen 1: 18 och 1:24
Byggnadsår: ? troligen i början av 1900-talet
Byggnadstyp: Enkelhus

Husets historia
?

VA 2003

Har sjöbod

Renoverat av nya ägare, verandor utökats, altaner byggts
2017 har ett nytt Atterfallshus byggts

Kuriosa
Familjen ägde tidigare även tomten Sh 1:24, men sålde tomten 2003 när VA skulle dras in, för att bekosta VA-installationen

Folket
Första ägare: Axel & Adelina Johansson
Andre ägare: Hilding & Ingrid Gustavsson

Hilding var son till Hilda & Gustav Johansson i Sumpen. Men Hilding växte upp hos Axel & Adelina på Holmen. Hilding & Ingrid Gustavsson hade följande barn: Jan, Ingemar, Irene, Gunnar, Helga,
Lars-Olof

Adelina -från Sumpen- var kusin till Ingrid Olsson (gm Börje Ek) i Klämma (H 1:47).
Axel var bror till Janne, i grannhuset Sh 1:25 (som var far till Wilhelm Jansson gm Jenny fr Norge)