Stavsundsholmen 1:16 Fakta

Bilder    

Stavsundsholmen 308

Faktaruta

Belägenhetsadress: Stavsundsholmen 308
Fastighetsbeteckning: Stavsundsholmen 1: 16
Byggnadsår: 1961
Byggnadstyp: Tegelhus

Husets historia
Tomt köpt av frk Sundberg 21 november 1954, 809 m2, à 1,25kr. Köpet bevittnat av Uno Johansson och Sören Olofsson. Med tomten följer "rätt till bryggplats samt om området ej skulle visa sig vattenförande, rätt till brunn i närhet till området"

Bygglov 10 maj 1961, färdigbyggt 1962. Flyttade in 11 maj 1963.
Byggmästare Lennart Albertsson. Bengt Måneskiöld, Ivar Rutgersson mfl till hjälp. Material forslades med Sunna Strandsjakten Anna från Bröderna Berndtssons i Sunna Strand. Ragnar Andersson från Änga, med hästen, hjälpte till att få materialet på plats.

Huset byggt av fasadtegel; luftrum, eternitskivor, rockwoll-isolering och råspont. Oljeeldning. Djupborrad brunn.

Målat och tapetserat av Ströms i Skärhamn, senare av Allan Karlsson, Björholmen.

Ernst Gollungberg satte rör till gränspunkter, enligt distriktslantmätare Rune Almroth. Ernst ville ha "sill till kubemat för besväret". Erik Olausson i Sibräcka gjorde värme + rörarbetet.

Byggnaden överlämnades enligt kontrakt och arbetsbeskrivning till en kostnad av 71.500 kr. Brunnen gick till ca 2000 kr.

Huset har tillhörande friggebod och sjöbod

Kuriosa
Bengt & Ulla Axelsson bedrev affär på Härön i Röda Magasinet under åren 1978-1988.

Folket
Bengt & Ulla Axelsson med fyra barn; Lars, Ulrika, Tore ; Anders