Stavsundsholmen 1:14 Fakta

Bilder    

Stavsundsholmen

Faktaruta

Belägenhetsadress: Stavsundsholmen
Fastighetsbeteckning: Stavsundsholmen 1: 14
Byggnadsår: 1953
Byggnadstyp: Standard Hultsfred (betong)

Husets historia
Byggdes av John & Sara Axelsson, byggmästare var Lennart Albertsson från Limhall
4 r ok. 80 m2. Huset var i början grönt, numera gulmålat

1956 sprängdes för vattenbrunn. Vedeldat (”fast bränsle”). Huset har en öppen ugn (bakugn)

Har sjöbod och vedbod

Kuriosa

 

Folket
John Axelsson omkom under fiske 1973-02-05, återfanns aldrig. Endast en lucka från båten flöt iland.