Stavsundsholmen 1:10 Fakta

Bilder    

Stavsundsholmen 307

Faktaruta

Belägenhetsadress: Stavsundsholmen 307
Fastighetsbeteckning: Stavsundsholmen 1: 10 och 1:17
Byggnadsår: 1947
Byggnadstyp: ?

Husets historia
?
2015-2016 stor ombyggnad av huset efter ägarbyte. Hela andra våningen byggts om, taket förändrats och taklyft gjorts både på östra och västra delen av övervåningen. Ny skorsten murats, ny trappa vid entrén.

Kuriosa

Folket

Första ägare var Carl (d.y.) & Elin Jacobsson; de hade tre barn. Elins farbror- Karl Rodén var "inneboende" i huset till sin död. Kallades för "farbror Karl" av alla på Härön och blev 99 år.