Skolbarn på Härön

Skolbarn 1930-tal. Stående från vänster: 1 Bertil Johansson 2 Allan Möller 3 Magne Möller 4 Frits i Sumpen 5 Halvard Karlsson 6 Erik Karlsson 7 Bertil Kristensson 8 Maurits Karlsson 9 Osvald Hermansson 10 Bror Andreasson 11 Lennart Albertsson 12 Knut Karlsson Sittande från vänster: 1 Ingegerd Johansson 2 Aina Hermansson 3 Magnhild Niklasson 4 Karin Karlsson 5 Edit Andersson 6 Asta Svensson 7 Irene Hermansson 8 Ella Johansson 9 Hildegard Mattiasson10 Sally Johansson Stående fröken Olga Bratt

Skolbarn ca 1905. Översta raden fr vänster: Oskar i Grinna, Knut Wallin, Clarence Jacobson, Ernst Samuelsson, Verner Wallin, Ville Jacobson, Alrik Jansson, Hugo Wallin, Osvald Bergström, Ernst i Ramneren, Charles Olsson, Ivar Olsson, Arvid Andreasson, Gustaf i Klämma, Vilhelm Olofsson, Harald i Rössmet, Hugo på Berget, Andra raden fr vänster: Gunhild Olsson, Karin (Matolles tös), Elin Edvardson, Armida Johansson, Kristin Möller, Kristin Olsson, Vera, Berta Niklasson, Osvald på Klämmekolln, Olof Olsson, Gustaf i Stenvika, Osvald på Rösseberget, Bertrand Olsson, Algot Olsson, John på Rösseberget, Tredje raden fr vänster: Olga i Änga?, Emy Ljungskile, Matolles tös, Lärarinnan, Kerstin i Hunnevika, Hildegard Fager, Lessi (Leisi) Gollungberg, Beda Andreasson, Anny Samuelsson, Sanna Svensson, Anna i Rössmet, Sittande fr vänster: Anna Olsson, Lärarinnan, Signe Jacobson, Ellen?, Elsa i Sumpen, Ester (syster med Alice på Berget), Hulda Johannisson (Edvards dotter), Ingrid Jacobson, Lydia Olsson

Skolbarn 1934 Översta raden från vänster 1 Manne Mattiasson 2 Knut Karlsson (Rösseberget) 3 Herbert Karlsson 4 Hilmer Hermansson 5 Sven Sundberg 6 Lennart Svensson 7 Harry Hermansson 8 Ragnar Möller 9 Ragnar Andersson 10 Olof Axelsson 11 Fröken Olga Bratt Sittande från vänster 1 Karl-Johan Sundberg 2 Torsten Karlsson 3 Åke Hermansson 4 John Axelsson 5 Gunnar Hermansson 6 Harald Mattsson 7 Osvald Sundberg 8 Stig Jönsson 9 Teolinda Karlsson 10 AnnGreth Andreasson 11 Majken Karlsson 12 Ester Samuelsson 13 Kerstin Gollungberg 14 Asta Andersson

Skolbarn ca 1935 Stående från vänster 1 Herbert Karlsson 2 Knut Karlsson (Rösseberget) 3 Olof Axelsson 4 Ragnar Andersson 5 Ragnar Möller 6 Harry Hermansson 7 Manne Mattiasson 8 Sven Sundberg Sittande från vänster 1 Lennart Svensson 2 Teolinda Karlsson 3 Fröken Olga Bratt 4 Ann-Gret Andreasson 5 Hilmer Hermansson

Omkring 1940 Stående fr vänster 1 Sigrid Karlsson 2 Astrid Olsson 3 Ines Karlsson 4 Lärarinnan Fröken Olga Bratt 5 Ulla Olofsson Sittande fr vä: 1 Bengt Axelsson 2 Georg Gollungberg 3 Harry Johansson 4 Evert Olsson 5 Elsa Hermansson 6 Edith Andersson (i Myra) 7 Britta (Sigbritt) Bergström

Omkring 1942 Stående fr vänster 1 Gunnar Engblom 2 Leif Henriksson 3 Alf Engblom 4 Alf Johansson 5 Reinhold Olsson 6 Harry Johansson 7 Georg Gollungberg 8 Bengt Axelsson 9 Evert Olsson 10 Fröken Olga Bratt Sittande fr vä: 1 Anita Lachonius 2 Elsa Hermansson 3 Edit Andersson 4 Sigbritt Bergström 5 Ulla Olsson 6 Ulla Martinsson 7 Anna Möller

Slutet 1920-talet Stående fr vänster1 Fröken Olga Bratt 2 Magne Möller 3 Fritz Rutgersson 4 Maurits Karlsson 5 Erik Karlsson 6 Bror Andreasson 7 Bertil Johansson 8 Knut Karlsson 9 Allan Möller 10 Claes Karlsson Sittande från vänster 1 Edit Mattiasson 2 Ella Johansson 3 Hildegard Mattiasson 4 Asta Svensson 5 Irene Hermansson 6 Aina Hermansson 7 Elsie Gollungberg 8 Hildur Karlsson? Sittande på marken 1 Erik Andersson 2 Arne Olsson 3 Evald Axelsson 4 Alrik Olofsson 5 Bertil Kristensson

Bakre raden från vänster, 13 pojkar: Nr 1. Sven Sundberg Nr 2. Knut Karlsson Nr 3. Hilmer Hermansson Nr 4. Alrik Olofsson Nr 5. Ragnar Andersson Nr 6. Herbert Karlsson Nr 7. Harry Hermansson Nr 8. Erik Andersson Nr 9. Olof Axelsson Nr 10. Ragnar Möller Nr 11. Klas Karlsson Nr 12. Evald Axelsson Nr 13. Arne Olsson Fröken Olga Bratt Mellersta raden från vänster, 10 flickor: Nr 1. Kerstin Gollungberg Nr 2. Majken Karlsson Nr 3. Ester Samuelsson Nr 4. Teolinda Karlsson Nr 5. Anngret Andreasson Nr 6. Edith Christensson Nr 7. Ella Karlsson Nr 8. Elsie Gollungberg Nr 9. Hildur Karlsson Nr 10. Aina Hermansson Främre raden från vänster, 6 pojkar: Nr 1. Lennart Svensson Nr 2. Osvald Sundberg Nr 3. Harald Mathiasson Nr 4. John Allan Axelsson Nr 5. Gunnar Hermansson Nr 6. Manne Mattiasson

Ca 1942 Från vänster Ulla Olofsson (g Ek), Fröken Olga Bratt; Elsa Hermansson (G Engström, Evert Olsson