Skolan fakta

Till Bilder     Till Dokument

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Berget 274

Fastighetsbeteckning saknas för huset, eftersom det inte är en egen fastighet.
Skolan står på ”ofri grund” som ägs av Fiskeläget Härön Samfällighetsförening, Härön S:1

Byggnadsår: 1867-68. Skolan invigdes 1868-07-30. Skolan på Härön var igång fram till 1952.

Husets historia

1866 beslöt Skolrådet och Skolinspektören att Härön och fiskeläget Sumpen skulle bilda ett (gemensamt) småskoledistrikt
1867 byggdes Skolhuset på Härön, för 1500 riksdaler som skänkts av fiskhandlare Olof Gardell från Skaboviken på Koön. Hvitfeldtska Stipendieinrättningen lämnade en tomt. Timmerstommen byggdes i Fräkne Härad och fraktades på båtar via Halsbäcks Strand till Härön. Halva huset byggdes som skolsal, andra halvan som lärarbostad.
1868 hölls invigning av Skolhuset 30 juli – se handskrivet dokument

1933 installerades elektricitet
1936 installerades värmeledning
1986 tog man bort svarta tavlan och podiet, som katedern stod på ; köket fick ny inredning;  hela huset målades och tapetserades
1999 byttes södergaveln ut helt
2003 lades nytt tak med nytt tegel
2004 drogs vatten och avlopp in och en tillbyggnad gjordes för att få plats med toa/dusch
2005 monterades luftvärmepump
2009 byttes några fönster ut
2016 har ny luftvärmepump monterats samt resterande fönster i skolan bytts ut. Samtliga fönster utom på vinden är utbytta.

Kuriosa

1865 hade skolinspektören konstaterat att det var illa ställt med läskunnigheten bland barnen på Härön och i Sumpen, och det föreslogs att en skola skulle byggas. Första klassen började 1868.

Gardell hann inte uppleva invigningen, avled strax innan och begravdes bara några dagar därefter.
 – Se separat handskrivet dokument

Barnen i Sumpen roddes över sundet för att komma till skolan. En tidig skolstrejk ägde rum på 1930-talet då Sumpen-borna vägrade ro över sina barn till Härön. Man ville ha en egen skola i Sumpen.

Som mest var det 71 elever inskrivna år 1894, man delade då upp barnen i två grupper. Under en period när det fanns ett 60-tal elever hade man varannandagsläsning, en annan period förmiddag- resp eftermiddagsgrupp. Totalt tjänstgjorde sju lärare under tiden skolan var i bruk, de flesta hade långa tjänstgöringstider. Det ingick i tjänsten att vara kantor i Klövedals kyrka. Runt sekelskiftet
18-1900tal hade lärarinnan 350-450 kr i årslön.

1952 lades skolan på Härön ner och skolbarnen fick gå i Långekärrs eller Valsängs skolor. Intagning skedde vartannat år, till dessa skolor. Vid årsskiftet 2016-17 lades Långekärrs skola ner och barnen
skjutsas till Kållekärrs skola.
1952-1960 hyrdes huset ut till en familj som sedan valde att flytta över till Kyrkesund. Ett förslag om att försälja huset lades fram och dåvarande Sykretsen på Härön tog strid för skolan och gjorde en namninsamling. Resultatet blev att skolan såldes till Klövedals församling och blev formellt ett församlingshem.
1960-1998 var skolan ett församlingshem och det var Klövedals församling som bestämde över aktiviteter i huset. 
1998 såldes huset till Häröns Intresseförening för 1:-. Skolan är nu det enda gemensamma huset på Härön.

Dass finns på skolgården.

Trädgård finns, som eleverna skötte om när det var skola.
 I trädgården fanns päron - och körsbärsträd.
( Grannen: "Vi går in och plockar när frukten är mogen. Det är ju r trädgård…!")

Folket

De olika lärarna som fanns i Skolan disponerade lägenheten om 2 r ok  som tjänstebostad.

  • 1867 Anna Charlotta Palin
  • 1875 A E Liljestrand
  • 1878 Johan Ludvig Kjellberg
  • 1880 Inger Elisabeth Johansdotter
  • 1919 Alfhild Österberg
  • 1926 Rut Jönsson
  • 1928-52 Olga Bratt

Under åren 1952 till 1960 hyrde Klas Karlsson med sin familj hela huset av Tjörns kommun.
De flyttade sedan till Kyrkesund