Sandbacken utdrag ur Gymnasiehemmanet Herrön

Tillbaka till Dokument

Utdrag ur häfte:
Gymnasiehemmanet Herrön, Göteborgs och Bohus Län
Tjörns Härad, Klövedals Socken
Sammanställt av Rolf E Johansson, Kyrkesund 2019-04-12

Torpet SANDBACKEN 1820 – 1920

De som bebott och brukat torpet.

Enligt källorna, Kyrkoböcker och Mantalslängder, kan man inte finna att någon skulle bott på Sandbacken tidigare än 1820 då Elias Toresson (Thorson, Lindahl) lät bygga sig ett hus där. I Husförhörslängden står ”Nybygge”.[1] Detta år flyttade Elias Toresson med hustru, son och hustruns fosterdotter till Sandbacken.

Elias föddes på Stavsundsholmen som yngste son till fiskaren Tore Eliasson och hans hustru Marit Svensdotter 1791-06-02. Elias antogs som rotebåtsman, osäkert när, men före 1813 för Rote nr. 19 Lindahl vid Bohusläns Första Båtmanskompani, rotehåll Stordal, Lilldal och Skår.
1813-15 var han kommenderad och 1816 står att han vistas i Kyrkesund[2].  Av okänd anledning har han slutat som båtsman 1816-17, då en ny båtsman antagits, och Elias har flyttat till Skår som dräng hos Änkan Christina Knutsson. På stället bodde också pigan Christina Andersdotter, född 1785, och hennes fosterdotter Cecilia Bengtsdotter, född 1806. [3] 1817 gifte han sig med Christina och 1819-08-28 föddes deras son Andreas. Elias behöll båtsmansnamnet Lindahl men i Kyrkoböckerna för Klövedal skrivs han Toresson eller Thorsson.

1820-21 flyttade Elias med sin familj till Sandbacken. Han fick Städjobrev av Hwitfeltska Stipendieinrättningen 1832[4]. Fosterdottern Cecilia lämnade ganska snart hemmet för att söka tjänst.1823-02-26 föddes dottern Britta Stina men hon dog redan 1826-10-24. 1827-12-03 föddes ännu en dotter, Britta Maria, men hon levde bara 22 dagar och dog den 25 dec. av slag.

Under 1820-talet hade de hyresgäster (inhyse). 1823-24 bodde Ingemar Andersson med hustru Maria Larsdotter och två barn, Andreas och Johannes där. Ingemar kom från Stavsundsholmen och Maria från Ramnereren. De flyttade till Stavsundsholmen. 1826-29 bodde Olof Åsbom med hustru Christina Helgesdotter och barnen Hans och Olena där. Efter Olofs död 1829-05-07 i frossa flyttade familjen till Rösseberget.

Under 1840-talet hade de piga anställd, Anna Sofia Olsdotter (Berntsdotter), Anna Ingegerd Sofia Svensdotter, Olena Svensdotter.

1857-12-03 gifte sig Andreas med Maria Nilsdotter född 1813-07-26 i Sunna, Båteviken. Maria var mera känd som ”Marja ve Grinna”, en ”klok gumma”. Äktenskapet blev inte långt, ty redan 1861-04-04 dog Andreas.

Nästa år, 1862-08-08, var det dags för Christina att lämna jordelivet och 1866-03-29 följde Elias efter.

Torpet övertogs då av Johannes Olsson i Sältebo. 1870 flyttade Johannes från Sältebo till Sandbacken med hustru och tre barn. Johannes var född 1821-04-14 i Sältebo där han varit åbo. Han var gift med Greta Olsdotter, född 1820-10-09, på Björholmen. De hade tre söner, Olof, född 1842-09-16, men han stannade i Sältebo, Andreas, född 1845-09-11, och Olaus, född 1858-10-30, och dottern Magdalena, född 1855-10-29.

Andreas gifte sig 1875 med Britta Jonasdotter och de fick en dotter, Johanna Matilda. 1877 flyttade de till Stavsundsholmen.

Magdalena gifte sig 1881 med Niklas Carlsson på Herrön.

Sonen Olof Johannesson som gift sig och flyttat till Rösseberget men blivit änkeman gifte om sig 1886 med Britta Lovisa Johannisdotter.  Han hade tre barn i första giftet, Amandus, född 1870-07-20, Ida Matilda, född 1873-08-01 och Hilda Gustafva, född 1876-12-10. De flyttade till Sandbacken 1883. De fick en dotter, Leonora, född 1887-11-18.

Johannes dog 1889-04-22. Samma år gifte sig sonen Olaus med Hilda Josefina Olsdotter. De fick två barn, Anni Gustafva, född 1889-11-02 och Oskar Hugo, född 1897-01-09. Olaus var sjöman och utvandrade till N Amerika 1892. Han flyttade hem 1904-03-11 men avled redan den 25. augusti. Anni Gustafva flyttade till Göteborg 1905, Oskar Hugo utvandrade till N Amerika 1914. Till
N Amerika utvandrade så småningom också Hilda Josefina med dottern Anni och hennes son Erik Allan 1923 och1925.

Greta dog 1913-02-18. Sonen Olof blev den siste torparen på Sandbacken. Av hans barn dog Leonora 1900 i lungsot, Amandus, som var sjöman, dog i Adeleid 1889-01-12 i tyfus, Ida Matilda flyttade till Göteborg 1897 och Hilda Gustafva gifte sig 1906 med Janne Alfred Johansson på Stavsundsholmen och flyttade dit.

Britta Lovisa dog 1920-04-04 och Olof blev ensam kvar. Han beslöt då att låta plocka ner boningshuset och flytta det till Stavsundsholmen där dottern Hilda bodde. Det är osäkert om han fick flytta in i sitt nya hem på Stavsundsholmen då han avled redan den 26 november 1920.

Så var ett hundraårigt torparliv på Sandbacken till ända.

[1] Klövedal AI:14. S. 28

[2] .Stenkyrka AI:5-7. S. 6

[3] Stenkyrka AI:8. S. 6

[4] Lantmäteristyrelsens arkiv 14-KLÖ-90