Sandbacken Fakta

Bilder   Dokument

Rivna äldre hus Rockenabben ”Sandbacken”

Faktaruta

Belägenhetsadress: saknas
Fastighetsbeteckning: Rockenabben n:o 1, 1911
Areal: 12,9 hektar, 1911
Byggnadsår: 1820
Byggnadstyp: Torp

Huset revs 1920 och flyttades från Sandbacken till Staffansholmen

Husets historia
Enligt Hembygdsföreningens torpinventering (K 28:2 Herrön 1:31) fanns bostadshus och en lada. Ladan som hört till huset stod ännu kvar 1957 – se foto från tidningsartikel. Ladan revs i slutet på 1950-talet.

Stengrunderna har tagits fram 2020 och syns nu åter tydligt i landskapet

Kuriosa
Vid laga skiftes genomförande 1843 stadgades att torparen skulle erhålla ”nödigt bränsle och mulbete till kreatur”. På kartan från 1843 är både själva byggnaden (torpet) samt åkrar, ängsmark och en damm markerad.

Folket
Torpet Sandbacken byggdes 1820 av Elias Toreson Lindahl, och han flyttade till Sandbacken ihop med hustrun Christina och en son. 1832 fick Elias ett så kallat ´städjebrev´ över marken. Elias och Christina hade under åren 1823-1824 respektive 1826-29 två olika familjer boende som ´inhysingar´.
Sonen Andreas gifte sig 1854 med Marja i Grinna, men dog ung, redan 1857. Elias hustru Christina gick bort 1862 och när Elias dog 1866 stod torpet tomt.

1870 flyttade Johannes Olsson in i torpet Sandbacken med sin fru Greta och tre av de fyra barnen.
Johannes dog 1889. Olof, den äldste sonen, f 1842, stannade kvar i Sältebo, när föräldrarna flyttade till Sandbacken. Senare gifte Olof sig och flyttade med sin första fru till Rösseberget och de fick tre barn. Olof blev änkeman och gifte om sig 1886 med Lovisa. Paret flyttade in på Sandbacken. De fick en gemensam dotter, Leonora.  Av barnen blev dottern Hilda kvar längst i hemmet på Sandbacken. Hilda blev bosatt på Staffansholmen då hon gifte sig 1906 med Janne Alfred Johansson. De övriga barnen fanns inte heller kvar på Sandbacken. Då var det bara Olofs mor Greta, hans fru Lovisa och Olof kvar. Modern dog 1913. År 1920 dog Olofs andra fru Lovisa. När Olof blev den siste kvarvarande personen på Sandbacken lät han plocka ner boningshuset 1920. Huset flyttades till Staffansholmen. När Olof dog i slutet av samma år 1920, såldes huset på auktion. Det blev Olofs bror Andreas, som tog hand om auktionen och det såldes till Osvald & Elin Hermansson. Idag ägs det av deras dotter Elsa (nuvarande Stavsundsholmen 1:19).