Petronellas på Holmen – Fakta

Till Bilder

Rivet äldre hus Stavsundsholmen ”Petronellas”

Faktaruta

Belägenhetsadress: Stavsundsholmen
Fastighetsbeteckning: Saknas
Byggnadsår: 1800-tal
Byggnadstyp: Framkammarstuga

Husets historia
Huset flyttades till Holmen från Sältebo, troligen ca 1880. Revs ca 1939-40.
Det fanns en sjöbod i anslutning till huset.

Folket och Kuriosa
Johannes f. 1835 och Petronella f.1854 inflyttade till Holmen från Sältebo. Petronella var 19 år yngre än Johannes. Barn: dtr Hilma (i Klämma). Petronella fick även en son (halvbror t Hilma): Janne.
Johannes hade varit gift tidigare. Första hustrun hette Maria f. 1792 och var 43 år äldre än Johannes. Maria bar fram Johannes till sitt dop.(!) 

Det var 62 års åldersskillnad på Johannes fruar.