Oljetanken Fakta

Bilder

Oljetanken

Rivna äldre byggnader: Oljetanken

Faktaruta

Belägenhet: Tryckhålet, strax söder om källarvinden som tillhör Härön 1:56
Fastighetsbeteckning: saknas, stod på Hvitfeldtskas mark Härön 1:10, som senare övergick till Fiskeläget Härön Samfällighetsförening (FHSF) med beteckning S:1
Byggnadsår: 1920-talet
Byggnadstyp: Nitad oljetank

Byggnadens historia
Byggdes i nitat järn av oljeföretaget som levererade oljan till ön
Oklart hur det gick till när den kom hit till ön, men en gissning är att den byggdes på plats.
Monterades ner oktober 2011

Kuriosa
Oljetanken byggdes för att fiskebåtarna skulle kunna tanka/ bunkra olja. Under en lång period betalade fiskarna 1 öre mer per liter olja som man köpte av Erik Lachonius. Detta var under åren 1958-1967. Man var lojal med beslutet att betala det högre priset för oljan. På det sättet byggde man upp ett kapital, en fond som användes för att bygga fiskebryggan som byggdes och var klar 1967.

Följesedlar finns bevarade samt emballagekontrolldokument från slutet av 1930-talet, från leverantören Svenska Petroleum AB. Det stod först ”Standard” på tanken, vilket senare ändrades till ett ”Esso”-emblem.

Brygghuvudet byggdes vid affären av dem som levererade oljan. Erik Lachonius hade också en bensinpump ute på brygghuvudet. Han fick bensinen levererad på fat.  Även fotogen såldes från fat vilka var placerade under farstugolvet på norrsidan, vid entrén till affären.

Erik Lachonius rustade upp och gjorde iordning oljetanken, satte i ny botten av plast, som förebyggande åtgärd, för att inte kondensvatten skulle angripa tanken med rost.

Vid övergången mellan 1950-60-talet var det många som bytte till oljeeldning. Då började man också att leverera olja till husen. Några nya hus byggdes på Härön under denna epok, samtliga installerade oljepannor. Exempel på hus är Härön 1:72 Harry Hermanssons, Stavsundsholmen 1:12 Halvard Karlssons och Stavsundsholmen 1:16 Bengt Axelssons.

När oljan skulle levereras gick det rent praktiskt gick till så att man beställde olja via affären som anlitade Erik & Ragnar Andersson från Änga, vilka kom in till samhället med sin häst. En liten oljetank på 900 liter spändes fast och hästen drog tanken fram så nära det aktuella huset som möjligt, när leveransen av olja till huset skulle ske. Erik och Ragnar handpumpade först över olja från oljetanken. När hästen dragit fram till rätt ställe handpumpade de sedan upp oljan ur tanken och förde över oljan till fastighetens oljetank. Det var särskilt tungt när man skulle pumpa upp till toppen av berget, tex till Härön 1:49 Harald Henrikssons hus. Ibland behövdes extra förlängning av slangen om huset låg lite längre från vägen. Då blev det till att skarva slangen och dra den upp till huset. År 1981 debiterade bröderna Andersson 15:- för hela sin hantering med leveransen av oljan. Samma år kostade själva oljan 1,63 kr/ liter.
Några få fastigheter låg så nära sundet att de kunde få leverans av olja direkt från oljebåten.
Tex gällde det Härön 1:21 Hildegard Karlssons  och Härön 1:37 Manne Mattiassons hus.

När Ulla & Bengt Axelsson drev affären 1978-1988 var det ”Olje-Lars” Johansson som levererade oljan. Det var en stor utgift för Axelssons att lägga upp lager av oljan i tanken. Det var inte så ofta man hade råd att fylla tanken.  Senare blev det Dan-Tore Toresson från Dyröns Oljor AB, som övertog leveransen av oljan. Bengt berättar att det var tufft för Oljebåten att bryta sig genom isen för att kunna leverera olja till affären, under isvintrarna I början på 1980-talet. Oljan sedan skulle säljas vidare för uppvärmning av husen på Härön, som så väl behövdes de kalla vintrarna.

Efterhand försvann fiskebåtarna från Härön, affären stängdes helt och fastigheterna fick andra typer av energikällor för uppvärmning av husen.  Försäljningen av olja upphörde och oljetanken stod tom.

I oktober 2011 monterades oljetanken ner. Arbetet utfördes av ett företag från Stenungsund och bekostades av Dyröns Oljor AB.