Mjölnarns Fakta

Bilder    

Rivna äldre hus ”Mjölnarns”

Faktaruta

Belägenhetsadress: Myra
Fastighetsbeteckning: saknas
Byggnadsår: mitten på 1800-talet
Byggnadstyp: Framkammarstuga

Husets historia
?

Huset revs utav Einar & Karin Andersson i samband med att de byggde sitt hus (nuvarande fastighet Härön 1:102)

Kuriosa
Man hade tre kökssoffor i Mjölnarns hus, bara för att man hade så många besök i huset. Huset var en central träffpunkt på ön.

Folket
Boende: Bernhard som var mjölnare i kvarnen uppe på Kvarnberget