Minan Fakta

Bilder

Faktaruta

Belägenhet: Jyddewarn, på högsta punkten.
Fastighetsbeteckning: Härön 1:4 (närmast placerad Härön 1:89 resp Härön 1:24)
Placering år: Efter första världskriget, troligen ca 1916
Byggnadstyp: Marin mina

Minans historia
Mina som upphittades i samband med första världskriget.  
Byttes ut 1996 till nuvarande mina, som skänktes av Marinkommando Väst till Härön

Kuriosa
Efter första världskriget spred sig en sedvänja att placera upphittade minor, högt upp i samhällena runt Bohuskusten. Minorna blev en symbol, för att man ”vunnit” över den risk för (krigs-)skador som fanns så länge minorna låg i farvattnen. Bohusläningarna hade på nära håll upplevt hur ett antal fartyg förliste i samband med minsprängningar.

Jyddewarn är den plats där man samlades för att titta ut över havet och kika efter båtarna som var på hemväg från frakter och fiskefärder.

Exakt vilka personer som tog initiativet till den första minans placering, högt uppe på Jyddewarn, är oklart. Det är även oklart hur man lyckades släpa den på plats.

Runt 1995 konstaterades att minan hade rostat kraftigt och att det krut som fanns inuti, blev åtkomligt. Kontakt togs med Marinkommando Väst av Herbert Karlsson på uppdrag av HIF. Efter genomgång av gamla minans status fraktades den gamla minan bort 1996 och istället installerades nuvarande minan. Den fördes ner från berget mellan husen Härön 1:24 och Härön 1:89 med en fyrhjuling, ner till gamla ”affärsbryggan”. Den fördes sedan från Härön ombord på en stridsbåt 90 och togs omhand av militärerna.  

Den nya minan transporterades ut till Härön med hjälp av helikopter från Säve och placerades på plats på Jyddewarn. Den nya minan är genomgången av militärerna och innehåller inget krut.

Bytet dokumenterades med foton, av Gun-Britt Hermansson, då boende i Härön 1: 59.