Marjas Fakta

Bilder    

Rivna äldre hus   ”Marjas i Grinnas”

Faktaruta

Belägenhetsadress: Grinna
Fastighetsbeteckning: saknas
Byggnadsår: 1800-tal
Byggnadstyp: Ryggåsstuga?

Husets historia
?

Kuriosa
Marja hade en ko
Hon ansågs vara en ”klok gumma”. Gjorde örtmediciner och liknande

Folket
Boende: Marja