Magdelens Fakta

Bilder    

Rivna äldre hus ”Magdelens”

Faktaruta

Belägenhetsadress: Berget
Fastighetsbeteckning: saknas
Byggnadsår: 1800-tal
Byggnadstyp: Framkammarstuga ev en ryggåsstuga, förlängd

Husets historia och kuriosa
?

Under tiden när lotsen Bergström byggde sitt hus pga att lotsplatsen lades ner och man flyttade från Grönskären, bodde han med familjen i ”Magdelens hus”. Magdelens hus låg mitt där vägen nu går fram. Det var var långt och lågt och var borta redan när vägen drogs fram och revs troligen på 1920-talet.

Osvald Bergström hade en bod/ ett skjul som delvis stod på grannen Willies tomt; Skjulet var kommet från Altarholmen på Grönskären och det hade flyttats ”iland” när lotsplatsen lades ner. Innan vägen byggdes stod den med låga sidan mot doktorinnans staket. Boden var ett sk "sneskul".

Folket