Magdelens Fakta

Bilder

Rivna äldre hus ”Magdelens”

Faktaruta

Belägenhetsadress: Berget
Fastighetsbeteckning: saknas
Byggnadsår: 1800-tal
Byggnadstyp: Samlängestuga, bostad och uthus sammanbyggda.

Husets historia och kuriosa

Huset byggdes troligen omkr 1820 av Nils Olsson. Magdelens hus låg mitt där vägen nu går fram. Det var var långt och lågt och var borta redan när vägen drogs fram och revs troligen på 1930-talet. Foto från 1929 finns, se bilder.

Osvald Bergström hade en bod/ ett skjul som delvis stod på grannen Willies tomt; Skjulet var kommet från Altarholmen på Grönskären och det hade flyttats ”iland” när lotsplatsen lades ner. Innan vägen byggdes stod den med låga sidan mot doktorinnans staket. Boden var ett sk "sneskul".

Folket

Nils Olsson var född 1784 i Båteviken och hans hustru Kerstin Rasmusdotter, född 1784. De fick fem barn, fyra söner och en dotter. Sonen Olof Nilsson född 1823 och hans hustru Helena Svensdotter född 1821, blev kvar i huset. De fick fyra döttrar, bl.a. Magdalena, född 1859, som övertog huset. En annan dotter var Sofia, mor till Ernst Samuelsson i Tryckhort. Nils Olsson var bror till Jacob Nilsson, anfader till Familjen Jacobson, som bl.a. drev Varvet på Stavsundsholmen.

Under tiden när lotsen Bergström byggde sitt hus p.g.a. att lotsplatsen lades ner och man flyttade från Grönskären, bodde han med familjen i ”Magdelens hus”.