Linngårdsäng Fakta

Bilder

Rivna äldre hus ”Lingårdsäng”

Faktaruta
Belägenhetsadress: Lingårdsäng nära Kallevik
Fastighetsbeteckning: saknas
Byggnadsår: 1850-tal
Byggnadstyp:  Framkammarstuga?/ enkelhus? Huset var torp under Gården Härön 1:108

Husets historia
? Husgrund finns

Kuriosa
Paret hade svårt att klara sig i torpet Linngårdsäng. Enl uppgift snöade man inne, och tvingades elda upp inredningen för att inte frysa ihjäl, Flyttade sedan till Olle Majors där man bodde i ena halvan av huset. Ev togs Petter sedan om hand på Grönskären senare av sonen; var pappa till lotsarna Gyltengren och Gollungberg.

Ute vid torpet Lingårdsäng fanns det många rapphöns.

Folket
Petter Andersson (kallades för ”Raggen”) f 1818 i Lingårdsäng
gm Anna Helena, f 1818 (Källa: Hfl. Klövedal A1:30)

Separat berättelse från Ingemar Gollungberg (bantad version)
Petter Andersson på Lingårdsäng Härön

På nordsidan av Härön, vid Kyrkesund i Klövedals församling på Tjörn, finns en

liten bit odlingsbar mark bland bergskullarna som kallas Lingårdsäng. Där bodde

Petter Andersson som var född på Staffansholmen vid Härön den 19 september 1818.
Hans fru hette Anna Helena Johansdotter och var född i Kristine församling i Göteborg
den 11 augusti 1817.

 

Lingårdsäng ligger en liten bit från vattnet. Det är troligt att Petter och Anna Helena

brukade någon bit av den odlingsbara jorden, som fanns alldeles utanför stugknuten.

Fisket torde dock ha varit Petters huvudsakliga syssla. Lingårdsäng tillhörde den av gårdarna på Härön som gick under benämningen "Gården". Hela Härön utom Stavsundsholmen ägdes av Hvitfeldtska Stipendieinrättning och ”Gården” låg på den norra delen som arrenderades av Torbernt Olsson Tryckhålet. Hans arrenderade 1/4 mtl Härön hade beteckningen Härön 1:4.

 

Man hittar till Lingårdsäng om man följer gångvägen förbi ”Gården” i riktning mot ”Änga”. Istället för att ta av till vänster där man svänger ut mot ”Änga”, fortsätter man rakt fram i riktning mot sommarstugan i Kallevik. Gångstigen till Lingårdsäng följer kraftledningen mot sommarstugan. Strax innan man passerar grinden till Kallevik ligger en gärdesgård och innan man passerar den ligger på vänster sida en stensatt brunn som tillhörde Petters och Anna Helenas hus. På höger sida, strax efter

gärdesgården, ligger husgrunden helt övervuxen av nyponbuskar och annat buskage. Av kvarvarande rester att döma var det ett mycket litet enkelhus med tegeltak och murstock.

 

Petter och Anna Helena vigdes i Klövedal den 18 december 1842 och de fem första barnen föddes i Sunna. Familjen flyttade därefter ner till Kyrkesund och där föddes sjätte barnet. Endast det yngsta barnet, Olof Martin, är fött sedan man flyttat till Härön. Han föddes den 29 januari 1859, troligen på Lingårdsäng, men det kan även ha varit i "Hunneviken" där Petter bott en tid innan han gifte sig.
Källa: Ingemar Gollungberg