Karl och Helenas Fakta

Bilder    

Rivna äldre hus ”Karl & Helenas”

Faktaruta

Belägenhetsadress: Rösseberget
Fastighetsbeteckning: Saknas
Byggnadsår: Troligen första delen av 1800-talet
Byggnadstyp: Framkammarstuga

Husets historia
?
Revs antingen 1932 eller 1938

Kuriosa

Folket               

Ollna arbetade som Jordemor. Hon var gift två gånger första ggn med Kristian-. De fick barnen  Herman, Karl och Olle (som dog i Havanna) Kristian och Hans fru Helena bodde senare i huset. Deras barn hette Otelia Karlsdotter (mor t Lilly Strandberg) och Klara Karlsdotter (g Kristensson, Karl var bror t Herman Kristiansson, Helena var syster till Hermans fru, som hette Lotta. Björholmen) V

 

Andra ggn med Petter. De fick barnen Petronella, Anna Britta, Bertram. Petronella gifte sig senare med Johannes Helgesson på Stavsunds holmen. Hon var Mormors mor till Harry Johansson