Härön 1:99 Fakta

Bilder    Dokument

Härön Myra 246

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Myra 246
Fastighetsbeteckning: Härön 1:99
Byggnadsår: 1858
Byggnadstyp: Enkelhus

Husets historia
1950-talet höjdes huset och nytt tak lades på av Lennart Albertsson Limhall.

1964 reparerades huset, nya fönster sattes och ny balkong gjordes samt tillbyggnad mot väster för WC och verkstad. Snickare var Fredrik Abrahamsson i Sumpen. Ny skorstensmur av muraren Gunnar Andersson från Myggenäs (?). Nytt papp och tegel på taket.

1972 Inreddes vinden

1978 Borrade och drog in vatten

2016-17 ny ägare som renoverar huset, rivit tillbyggnaden på baksidan västerut, målat om huset vitt
(var tidigare gulmålat)

Kuriosa
I tillbyggnaden hade Olle en liten verkstad där han tillverkade pallar, kommoder, pelarbord, vitrinskåp mm samt en hel del mindre slöjdalster som tex smörknivar, stövelknektar. Olle älskade att utnyttja virke från andra hus på ön. Tex tog han vara på virke från Badhuset när det revs och gjorde en del möbler av. Olle skrev sin signatur på det han tillverkat med ”brännpenna” och  signaturen löd: ”Olof Herrön” följt av årtal och ibland ett par måsar

Folket

Första ägare: Andreas Andersson, Inger Helena Olsdotter

Andra ägare: Albertina (Död 1944, var dotter till Andreas och köpte det av sin far 1914 för 400kr)

Tredje ägare: Gunhild Olsson på Piggen (sondotter  till Andreas köpte huset för 300 kr 1945)

Fjärde ägare: Olof Olsson (köptes av Gunhild 1963)