Härön 1:98 Fakta

Bilder    

Härön Klämman 290

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Klämman 290
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 98
Byggnadsår: 1910-1920-tal?
Byggnadstyp: Dubbelhus

Husets historia
Uppgifter saknas

Huset har eternitplattor med ”udda” brunaktigt mönster som ska likna tegel, troligen uppsatta på 1960-talet

Kuriosa
Huset har en annorlunda fönstersättning enligt foto från 1926, med placering i hörnet i syd-östra delen av huset, jämfört med övriga dubbelhus på ön

Folket

Första ägare: Algot Olofsson

Andra ägare: Alrik & Ella Olofsson

Tredje ägare: dödsbo efter Ella Olofsson