Härön 1:94 Fakta

Bilder    

Härön Hunneviken 153

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Hunneviken 153
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 94
Byggnadsår: ? 1800-tal?
Byggnadstyp: Enkelhus

Husets historia
Uppgifter saknas om själva huset

Kuriosa
Huset byggdes av snickare Petter? Bernard? Andreas? Janne Pettersson??
(Olika uppgifter på byggmästaren förekommer)

Huset räddades med nöd och näppe då grannhuset (Härön 1:90) brann ner 1967.
Träpanelen på östsidan huset är svedd efter branden.

Utedasset som hör till huset står ej på tomten

Albert Strandberg och dottern Lilly hade som arbetsuppgift att måla om prickarna till farleden. Man bytte ut prickarna mot tunnor som utmärkning i farleden en gång om året. I samband med det målades prickarna om. Arbetet utfördes mitt över sundet och Sjöfartsverket hade en ”byssja” där färg etc förvarades. När arbetsuppgiften försvann köptes marken på andra sidan av Arvid Andersson, som då byggde slip där för att ta upp båtar

Lilly drygade även ut hushållskassan med att plocka nypon som hon sålde och som det gjordes nyponsoppepulver av

Folket

Första ägare: Albert & Ottilia Strandberg

Andra ägare: Barnen Alf (gm Magnhild, som bosatte sig i Trychårt, Härön 1:24 ) och
Lilly Strandberg (som bodde kvar i huset hela sitt liv)