Härön 1:93 Fakta

Bilder    

Härön Tryckhålet 199

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Tryckhålet 199
Fastighetsbeteckning: Härön 1:93
Byggnadsår: slutet av 1800-talet?
Byggnadstyp: Enkelhus

Husets historia
Uppgifter saknas
Vedbod finns vid nordvästra delen av tomten.

Kuriosa
Beda & Arvid använde tidigare jordkällare vid Karl i Myras.

Ägarna köpte även Röda Magasinet (Härön 1:113) och lät renovera det 2002-2003 då man öppnade restaurang i Magasinet. Till att börja med drev ägarna själva rörelsen, ihop med sina barn Thomas & Maria (tvillingar) men arrenderade senare ut rörelsen till Mats Nordström fram t o m 2017.
Har använts av Mats Nordström som privat ”personalbostad” under tiden Magasinet haft öppet på sommaren

Folket

Första ägare: Andreas Nilsson g m Anna-Maria
Andra ägare: Arvid Andreasson (gm Beda i Myra (fr Härön 1:92) hade barnen Ann-Gret  och
Bror (som dog sommaren 1940)
Tredje ägare: Ann-Gret
Fjärde ägare: Anna-Maja Andersson
Femte ägare: Barbro och Ove Terling
Sjätte ägare: Lars & Torild Säfvströmer