Härön 1:92 Fakta

Bilder    

Härön Myra 241

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Myra 241
Fastighetsbeteckning: Härön 1: 92
Byggnadsår: Efter 1858
Byggnadstyp: Dubbelhus

Husets historia
Huset har flyttats till nuvarande plats.  från Sandbacken – holmen, vidare till Ivars berg, och flyttades till Myra på befintlig plats när Kalle träffade Beata.

Huset är ”plattat” troligen på 1960-talet
Farstu tillbyggd med träpanel av nuvarande ägare.

Rödmålad sjöbod hör till huset, beläget parallellt med vägen ner mot Svängevik
Jordkällare finns norr om huset

 

Kuriosa
Hus som flyttats 3 ggr ; från Sandbacken – holmen, vidare till Ivars berg, och flyttades sedan  till Myra på befintlig plats när Kalle träffade Beata.

”De gamla sa: Hus som flyttats 3 ggr kallas för ’Trötten’ ” - enligt Harry i Klämma

Folket

Första ägare: Karl Abrahamsson (gm Beata). Barn: Konrad (gm Teresia) och Beda (gm Arvid  Andreasson)

Andre ägare: Gunnar Sjökvist, Malmö