Härön 1:90 Fakta

Bilder    Dokument

Härön Hunneviken 151

Faktaruta

Belägenhetsadress: Härön Hunneviken 151
Fastighetsbeteckning: Härön 1:90
Byggnadsår: 1968
Byggnadstyp: Enkelhus / Fiskarstuga

Husets historia
1800-tal, troligen, byggdes det ursprungliga enkelhuset vilket brann ned helt till grunden maj 1967

1968 var nya huset klart. Huset byggdes av snickare Sven Sandersson. Huset kläddes med eternitplattor som ursprunglig klädsel.

På 1980-talet revs uthuset och ersattes av en friggebod med liggande träpanel. Viss reparation av sjöboden gjordes.

1992-94 När nuvarande ägare övertog huset gjordes en grundlig renovering och en veranda byggdes mot sundet, träpanel sattes på, vatten och WC installerades i det gamla utedasset. Sjöbod ersattes helt liksom friggeboden, som återuppbyggdes med stående panel. Ombyggnad klar 1994.

Litet speciellt skjul byggdes för att bygga in avloppstanken och ett annat för soptunnan.

Kuriosa
Det ursprungliga huset brann ner till grunden maj 1967. Man lyckades att rädda grannhuset, som blev kraftigt svett av lågorna. Det gamla huset var endast försäkrat till ett värde av 3.000:- En insamling gjordes via Stiftskrönikan och av lokalbefolkningen, vilken gav 25.000:-. Snickaren åtog att bygga det nya huset för den summan.

Folket

Första ägare: Olle & Elisabeth Johannesson
Andra ägare: Axel & Kristina Möller med barnen: Allan; Ann-Gret; Magne; Anna; Ragnar
Tredje ägare: Ragnar & Anne-Marie Möller